Make your own free website on Tripod.com
รายการสินค้า
ปัญหาการค้าชายแดน
สมาชิก
การชำระเงิน
รับสมัครงาน
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
คำถามที่ถามบ่อย
โครงการ
Photo
Myanmar Font
เรื่องส่วนตัว
ไทย
Myanmar
รัฐบาลช่วยด้วย...
ผมอยากเป็นพลเมืองดี
เสียภาษีให้กับรัฐอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

ขอให้รัฐบาลช่วยพิจารณากฎหมายที่มีอยู่
ว่าเหมาะสมกับธุรกิจการค้าในปัจจุบันหรือไม่

ชาวพม่าซื้อขนมรถมอเตอร์ไซค์มือสอง ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร
ถูกปรับจับติดคุก...

ถ้าจะจับจริงๆ ผมขอแนะนำให้จับทั้งระนอง รวมทั้งผลิตผลทางการเกษตรด้วย...

หากเจ้าหน้าที่ไม่มีเมตตาธรรม ชาวบ้านก็เดือดร้อน...

 

ปัญหาการค้าชายแดน
เหตุผลที่ผมไปลงทะเบียนคนจน คือ

1.แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ในขณะที่ผมเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจค้าชายแดน เมื่อปี 2544 ซึ่งในช่วงนั้นได้เลยกำหนดเวลาที่ทางรัฐบาลกำหนดให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ถึงแม้ในปีต่อมา ทางรัฐบาลจะได้อนุโลมให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนชื่อผู้ประกอบการได้ แต่การดำเนินการเช่นนี้ มิใช่เป็นการแก้ปัญหา กล่าวคือ

  • ทางรัฐบาลมีมาตรการใด ในการรับการหลั่งไหลแรงงานจากพม่าด้านจังหวัดระนอง ที่ผมเห็นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากที่มีการประชุมผู้ว่า CEO ผมมีข้อเสนอแนะคือ วางระบบการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ และเร่งรัด "ปฏินณญาพุกาม" ให้เกิดผลโดยเร็ว
  • หากรัฐบาลอ้างปัญหาความมั่นคง ผมขอถามว่า หากเจ้าหน้าที่รัฐไม่รู้เห็นเป็นใจ การเวียนเทียนแรงงานต่างด้าวส่งกลับ หรือการนำพาแรงงานต่างด้าวไปยังพื้นที่อื่นจะไม่เกิดขึ้น โดยเด็ดขาด และผมมีข้อเสนอแนะคือ ปัญหาในแต่ละพื้นที่ มีปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกัน การนำกฎหมายมาตราเดียวใช้บังคับทั้งประเทศ เป็นเรื่องที่สมควรจะได้รับการทบทวนใหม่..
  • หากรัฐบาลอ้างปัญหาคนไทยตกงาน ผมก็จะขอยกตัวอย่างประสบการณ์ตรงของผม คือ เมื่อเริ่มต้นธุรกิจผมไปรับสมัครคนงานที่แรงงานจังหวัดระนอง (สามารถตรวจสอบได้ที่แรงงานจังหวัดระนอง) จัดงานมหกรรมแรงงาน ผลคือผมได้รับสมัครแรงงานไทยเป็นชาย 3 หญิง 4 รวม 7 คน ผลคือ แรงงานชาย 2 คนลาออกทั้งที่ทำงานได้ไม่ถึงครึ่งวัน ส่วนแรงงานหญิง ก็ไม่สามารถทำงานล่วงเวลาและงานหนักได้ เนื่องจากธุรกิจปูเค็มหรืออาหารทะเลต้องทำงานแข่งกับเวลา แข่งกับระดับน้ำขึ้นลงของทะเล แต่ก็ได้ทำงานจนกระทั่งเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่มีสินค้าเข้ามา ทำให้ต้องเลิกจ้างในที่สุด

2.กฎหมายศุลกากร ที่เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการจับกุม ซึ่งเป็นเรื่องของความมีเมตตาธรรม แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจบางนายกลับใช้ช่องว่างนี้ เรียกรับผลประโยชน์จากนักธุรกิจทั้งชาวไทยและพม่า ผมมีคำถามถึงรัฐบาล ดังนี้

  • กรณีผลิตผลทางการเกษตร ชาวพม่าซื้อไปบริโภค ต้องผ่านพิธีการศุลกากรหรือไม่ ? อย่างไร ?
  • หากชาวพม่าทุกคนที่ซื้อสินค้าไทยเพื่อนำกลับไปยังประเทศพม่า ต้องผ่านพิธีการศุลกากร ศุลกากรจังหวัดระนองมีความพร้อมแค่ไหน อย่างไร ?

ครอบครัวของนายเฮาจีชาวประมงพม่า

ได้รับจ้างบรรทุกปูเค็มมาส่งผมที่ระนอง และในขากลับได้บรรทุกขนมและมอเตอร์ไซค์มือสองที่ซื้อจากคนไทยอย่างถูกต้อง ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมคดีศุลกากร...ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ...

รอคอยสามีที่อยู่ในเรือนจำระนอง อย่างมีความหวังว่า จะได้รับการปล่อยตัวเร็วๆนี้...

แต่ข้อเท็จจริงคือ ครอบครัวนี้ยากจนเกินกว่าที่จะจ่ายค่าปรับให้กับศาลได้ ซึ่งมีผลให้สามีอาจติดคุกถึง 2 ปี !

ผมขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้พิจารณาปัญหาที่หมักหมมเช่นนี้ โดยเร็ว จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อไป...

3.พิกัดอัตราศุลกากร ใครเป็นผู้กำหนด และบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด มีวิธีการคำนวนอย่างไร หากตัวเลขดังกล่าวไม่เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นจริง จะพิจารณาแก้ไขหรือไม่ ?

 

ติดต่อเรา
Web Mail

ปูเค็มออนไลน์ ( pookem.com )

ร.อ.ทรงกลด ชื่นชูผล

แพใหม่พลาซ่า ถ.สะพานปลา
ต.บางริ้น อ.เมือง ระนอง
85000
โทร. 0-1207-8879
email : songklod@pookem.com