Make your own free website on Tripod.com
รายการสินค้า
การบรรทุกขนส่ง
สมาชิก
การชำระเงิน
รับสมัครงาน
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
คำถามที่ถามบ่อย
โครงการ
Photo
Myanmar Font
เรื่องส่วนตัว
ไทย
Myanmar

คำถามที่ถามบ่อย

ทำไมถึงนำปูเค็มขึ้น website

 • แนวโน้มด้านการตลาดเปลี่ยนไปในทิศทางที่ ร้านค้าปลีกสั่งสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต ซึ่งจากเดิมเป็นร้านค้าส่ง เช่น ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท (ตัวผมเองมีเครือข่ายร้านค้าส่งทั้งสองตลาด)
 • การประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีค่าใช้จ่ายถูกมาก
 • ปัญหาการบรรทุกขนส่ง หรือการกระจายสินค้า ถ้าเรียกแบบสากลหน่อยก็คงเป็น ระบบ Logistics ที่สภาหอการไทยได้นำเสนอต่อ พณฯ นายกรัฐมนตรีมาแล้ว เมื่อประมาณกลางปีที่แล้ว
  • วินมอเตอร์ไซค์ที่ประจำตามชุมชนต่างๆ จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการกระจายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือร้านค้าส้มตำ หรือร้านขายอาหารอิสาน
  • รถสาธารณะอื่นๆ เช่น รถตุ๊กตุ๊ก รถแท็กซี่ รถตู้ ก็เช่นเดียวกัน
  • รถบรรทุกปิคอัพ ที่นำสินค้ามายังตลาดขายส่งหลัก คือ ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท ต้องการหารายได้เพิ่ม จากการรับจ้างส่งสินค้า หรือการนำสินค้ากลับไปขายในพื้นที่ของตนเอง
 • เพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้า ที่ต้องการซื้อสินค้าในราคาถูก
 • เป็นบันไดขั้นแรก นำไปสู่การค้าอิเลคโทรนิค ซึ่งหมายรวมถึงการ การรับคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และการรับชำระเงิน ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
 • ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ในวงการปูเค็ม รวมถึงแนวโน้มของตลาดว่าจะเป็นไปในทิศทางใด
 • ธุรกิจต่อเนื่องในการค้าชายแดนไทยพม่า ซึ่งมีหลากหลายตัวอย่างเช่น สินค้าประมง วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำประมงทั้งในและนอกน่านน้ำ
 • เป็นการยกระดับการค้าปลีก โดยการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ
 • เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสำหรับชาวพม่า ที่ต้องการขายสินค้า โดยจะมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าขึ้นมานำเสนอ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าพม่า ได้เลือกซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเองถึงชายแดนไทยพม่า
 • นโยบายรัฐบาลที่เน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน โดยการนำมาปฏิบัติในระดับชาวบ้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าชายแดน ที่มักก่อให้เกิดปัญหาขึ้นเป็นประจำ
 • การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์ ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจ และความปรองดองระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

ปูเค็มที่บริโภคในประเทศมาจากแหล่งผลิตใดบ้าง

ลำดับ
แหล่งผลิต
สัดส่วน %
หมายเหตุ
1
พม่า
70
2
เวียดนาม+กัมพูชา
20
3
ไทย
10
ภาคใต้
รวม
100

ปูเค็มมีวันหมดอายุหรือไม่

 • ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เช่น มีอากาศถ่ายเท อุณหภูมิ
 • อุณหภูมิห้อง อากาศถ่ายเท อาจเก็บได้ถึง 3 สัปดาห์
 • ห้องเย็น อาจได้ถึง 3 เดือน
 • ถูกแสงแดด โดยตรง หรืออยู่ในห้องอับ อาจเก็บไว้ได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์

วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต

 • ปีบเปล่า
 • ถุงพลาสติกใส
 • ฝาปิดปีบ
 • เชือกฟาง
 • น้ำสะอาด
 • เกลือสมุทร

 

ติดต่อเรา
Web Mail

ปูเค็มออนไลน์ ( pookem.com )

ร.อ.ทรงกลด ชื่นชูผล

แพใหม่พลาซ่า ถ.สะพานปลา
ต.บางริ้น อ.เมือง ระนอง
85000
โทร. 0-1207-8879
email : songklod@pookem.com