Make your own free website on Tripod.com
รายการสินค้า
การบรรทุกขนส่ง
สมาชิก
การชำระเงิน
รับสมัครงาน
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
คำถามที่ถามบ่อย
โครงการ
Photo
Myanmar Font
เรื่องส่วนตัว
ไทย
Myanmar

โครงการ
 • โครงการ website 2 ภาษา ไทย พม่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและพม่า
 • โครงการสอนภาษาพม่า
  • การออกเสียงพูด อ่าน
  • การจัดทำแผนการสอน
  • ตารางสอน
  • การทำโพลสำรวจความนิยม หรือการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ
  • การจัดทำ VCD เผยแพร่
 • โครงการเพิ่มข้อมูลการวิเคราะห์ด้านการตลาด
 • โครงการชุมชนออนไลน์ในวงการค้าปูเค็ม
 • โครงการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในพม่า
  • ค่าเรือข้ามฟากระนอง-เกาะสอง
  • ค่าเรือเร็วเกาะสอง-มะริด-ทวาย
  • ค่าเครื่องบินเกาะสอง-ย่างกุ้ง
  • บริการรับต่อ VISA สำหรับชาวต่างชาติ
  • บริการรับจองสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ต
 • โครงการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์การตรวจคนเข้าเมือง สำหรับแพปลา แพปู จังหวัดระนอง
 • โครงการรับเรื่องร้องทุกข์จากชาวประมงพม่าถูกรังแก
 • โครงการนำเสนอปัญหาการค้าชายแดนให้รัฐบาลรับทราบและพิจารณาดำเนินการแก้ไข
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ทั้งไทย และพม่า

 

ติดต่อเรา
Web Mail

ปูเค็มออนไลน์ ( pookem.com )

ร.อ.ทรงกลด ชื่นชูผล

แพใหม่พลาซ่า ถ.สะพานปลา
ต.บางริ้น อ.เมือง ระนอง
85000
โทร. 0-1207-8879
email : songklod@pookem.com